Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

W dniu 30 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 2647/V/16 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 7.1 Inwestycje w edukacje przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.4 Inwestycje w edukacje przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AW. (Infrastruktura przedszkolna) – Nr naboru RPDS.07.01.04-IP.03-02-043/15.

Do dofinansowania zostały wybrane 2 projekty, których  wartość całkowita wynosi 5 868 177,08 zł,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 2 768 083,87 zł.
Poniżej lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania oraz informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej dla oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 7.1 Inwestycje w edukacje przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.4 Inwestycje w edukacje przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AW  (infrastruktura przedszkolna) – Nr naboru RPDS.07.01.04-IP.03-02-043/15.

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – art. 46 ust 4 ustawy

7_1_4 skład KOP