Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  
16 lipca 2019 r. została zakończona ocena formalna dla naboru nr RPDS.10.04.04-IZ.00-02-349/19 w ramach Poddziałania 10.4.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AW. 

Pozytywnie pod względem formalnym ocenione zostały 2 projekty, których wartość całkowita wynosi 4 837 352,41 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to 4 110 064,41 zł. Projekty te zostały przekazane do oceny merytorycznej, która rozpoczęła się 29 sierpnia 2019 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPDS.10.04.04-IZ.00-02-349_19