Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

RPO WD 2014-2020 jest jednym z szesnastu programów regionalnych, zarządzanych przez Samorządy Województw. Program składa się z 11 osi priorytetowych, w tym 7 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1 mld 618,9 mln euro) i 4 z Europejskiego Funduszu Społecznego (554,4 mln euro). Na cały Program została przeznaczona kwota 2 miliardów 252 milionów Euro, co w przeliczeniu daje kwotę około 9 miliardów złotych, które zostaną zainwestowane w najbliższych latach w rozwój regionu.

Głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska zapewniający poprawę poziomu życia mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Priorytetem będzie zwiększenie konkurencyjności gospodarki, a co za tym idzie m.in. zmniejszenie bezrobocia. Fundusze Europejskie na Dolnym Śląsku zostaną zainwestowane także m.in. w nowe drogi, nowoczesne, odnawialne źródła energii oraz w działania prospołeczne: edukację i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.Projekt Programu, który powstał w UMWD, po tym, jak został zatwierdzony przez Zarząd Województwa oraz Sejmik Województwa Dolnośląskiego,  został przesłany do Komisji Europejskiej w kwietniu 2014 roku KE odesłała go w sierpniu ze swoimi uwagami i zaleceniami. Od września do grudnia przedstawiciele województwa dolnośląskiego uczestniczyli w 5 sesjach negocjacyjnych z KE w Warszawie i Brukseli. 12 grudnia 2014 roku projekt Programu został przesłany do zatwierdzenia do Komisji Europejskiej, a 18 grudnia 2014 r. KE go przyjęła.

W środę, 21 stycznia 2015 roku, Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w wersji zaakceptowanej przez Komisję Europejską w dniu 18 grudnia 2014 roku.

W dniu 21 listopada 2016 Komisja Europejska przyjęła zmiany RPO WD 2014-2020 przyjęte uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 2893/V/16 z dnia 27 października 2016 r.

Dnia 3 października 2017 roku Komisja Europejska przyjęła zmiany RPO WD 2014-2020 przyjęte uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4288/V/17 z dnia 19 września 2017 r.

Dnia 22 stycznia 2018 r. Komisja Europejska przyjęła zmiany RPO WD 2014-2020 przyjęte uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4775/V/18 z dnia 15 stycznia 2018 r.

Są to zmiany notyfikacyjne, które nie wymagają decyzji Komisji Europejskiej, w związku z tym zostały one powiązane z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 18.12.2014 r., przyjmującą pierwszą wersję Programu.

W dniu 27 lipca 2018 Komisja Europejska podjęła decyzję w sprawie zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, przedmiotowe zmiany zostały zaakceptowane 29 czerwca 2018 r. przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, który  podjął uchwałę nr 5649/V/18 w sprawie przyjęcia zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Dnia 12 listopada 2018 Komisja Europejska przyjęła zmiany RPO WD 2014-2020, przyjęte uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 6176/V/18 z dnia 8 listopada 2018 r. Wyżej wymieniona modyfikacja programu to zmiana notyfikacyjna, które nie wymagała decyzji Komisji Europejskiej, w związku z tym została ona powiązana z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 27.07.2018 r.

6 marca 2019 r. Komisja Europejska przyjęła zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zmiany programu zostały przyjęte uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 419/VI/19 z dnia 26 lutego 2019 r.

Dnia 24 kwietnia 2019 r. Komisja Europejska przyjęła zmiany RPO WD 2014-2020, przyjęte uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 604/VI/19 z dnia 05.04.2019 r.

Dnia 12 lipca 2019 r. Komisja Europejska przyjęła zmiany RPO WD 2014-2020, przyjęte uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 980/VI/19 z dnia 10.07.2019 r.

Dnia 20 listopada 2019 r. Komisja Europejska przyjęła zmiany RPO WD 2014-2020, przyjęte uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 1444/VI/19 z dnia 19.11.2019 r.

Wyżej wymienione modyfikacje programu to zmiany notyfikacyjne, która nie wymagały decyzji Komisji Europejskiej, w związku z tym zostały one powiązana z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 27.07.2018 r.

Informujemy, iż dnia 09.11.2020 r. Komisja Europejska przyjęła zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Zmiany programu zostały przyjęte uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 2833/VI/20 z dnia 21.10.2020 r.