Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

09 lutego 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 3359/VI/21 w sprawie zmiany uchwały nr 4099/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych), Nr naboru RPDS.03.03.04 – IP.03-02-150/16.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o przeznaczeniu wolnych środków w ramach Poddziałania 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW na dofinansowanie kolejnych projektów, które spełniły kryteria wyboru oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów, lecz  nie  zostały  wcześniej  wybrane  ze względu na wyczerpanie alokacji w naborze. Do dofinansowania wybrano 24 projekty, których wartość całkowita wynosi łącznie 9 920 489,69 PLN, natomiast rekomendowana wartość dofinansowania to 6 555 876,38 PLN.

Lista projektów, które uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru RPDS.03.03.04-IP.03-02-150/16 – zmiana 09.02.2021