Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Kontrole przeprowadzone w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w 2020 r.

1.Jednostka kontrolująca: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu; przeprowadzona w okresie: 13.01.2020 – 21.02.2020, zakres kontroli: audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dot. projektu nr RPDS.03.03.04-02-0030/16

2. Jednostka kontrolująca: Marszałek Województwa Dolnośląskiego; przeprowadzona w okresie 25.02.2020 – 27.03.2020, zakres kontroli: kontrola trwałości projektu nr RPDS.11.01.00.02-0001/15 „Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT AW realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2015″

3.Jednostka kontrolująca: Marszałek Województwa Dolnośląskiego; przeprowadzona w okresie 18.05.2020 – 27.05.2020 (tryb zdalny), zakres kontroli: kontrola systemu zarządzania i kontroli w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej

4.Jednostka kontrolująca: Wojewoda Dolnośląski; przeprowadzona w okresie 20.05.2020 – 22.05.2020 (tryb zdalny), zakres kontroli: potwierdzenie spełniania przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej kryteriów desygnacji

5.Jednostka kontrolująca: Marszałek Województwa Dolnośląskiego; przeprowadzona w okresie 15.06.2020 – 31.08.2020, zakres kontroli: Planowa kontrola na zakończenie realizacji projektu „Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT AW realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2019″

6.Jednostka kontrolująca: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu; przeprowadzona w okresie: 18.09.2020 – 30.09.2020, zakres kontroli: audyt operacji w celu weryfikacji zadeklarowanych wydatków poniesionych przez beneficjentów w ramach RPO WD 2014-2020

7.Jednostka kontrolująca: Marszałek Województwa Dolnośląskiego; przeprowadzona w okresie 22.09.2020 – 30.09.2020, zakres kontroli: Kontrola trwałości projektu „Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT AW realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2016″RPDS.11.01.00-02-0012/15

8.Jednostka kontrolująca: Marszałek Województwa Dolnośląskiego; przeprowadzona w okresie 23.09.2020 – 31.10.2020, zakres kontroli: Planowa kontrola realizacji projektu „Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT AW realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2020″ RPDS.11.01.00-02-0041/19

9.Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; przeprowadzona w okresie 02.11.2020 – 18.11.2020, zakres kontroli: Kontrola systemu zarządzania i kontroli w ZIT AW

 

Podmiot udostępniający: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej
Wytworzył lub za treść odpowiada:
Data wytworzenia: 03.09.2020 14:00
Data udostępnienia: 03.09.2020 14:00
Wyświetl rejestr zmian
  • 29.01.2021 11:25 - aktualizacja treści dokumentu przez Anna Wernecka
  • 03.09.2020 14:00 - opublikowanie dokumentu w BIP przez Anna Wernecka