Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to urzędowy publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci internet.

Na system stron BIP składają się strony podmiotowe oraz strona główna BIP prowadzona przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w adresie www.bip.gov.pl. Podmiotową stronę BIP musi prowadzić m.in. każdy organ władzy publicznej, urząd oraz instytucja publiczna w Polsce. Informacje o sprawach publicznych posiadane przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej publikowane są na stronie podmiotowej BIP pod adresem: http://ipaw.walbrzych.eu/bip

Biuletyn został zaprojektowany i funkcjonuje zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jej ponownym wykorzystywaniu (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Struktura Biuletynu oparta jest na stronie głównej (startowej) oraz zbiorze podstron BIP, na których prezentowane są informacje na dany temat. Na układ i wizualizację Biuletynu składają się 2 główne elementy:

Nawigacja

W ramach strony głównej, jak i każdej podstrony Biuletynu widoczne są dwie sekcje z menu. Górna sekcja zawiera odnośniki do głównych podstron Biuletynu z informacjami dot. struktury organizacyjnej, danych teleadresowych, podstaw prawnych funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

W drugiej sekcji menu znajdują się odnośniki do podstron, działów, katalogów treści związanych z bieżącą działalnością Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej m.in. zamówienia publiczne, nabory do pracy, zarządzenia itp.

Pole prezentacji informacji – największa, centralnie położona część BIP, służąca  przede wszystkim do prezentacji (wyświetlania) opublikowanych informacji publicznych, ale także komunikatów technicznych lub elementów funkcjonalnych BIP.

Podmiot udostępniający: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej
Wytworzył lub za treść odpowiada:
Data wytworzenia: 04.08.2015 10:45
Data udostępnienia: 04.08.2015 10:45
Wyświetl rejestr zmian
  • 16.03.2017 11:50 - aktualizacja treści dokumentu przez Anna Wernecka
  • 02.10.2015 08:06 - aktualizacja treści dokumentu przez Anna Wernecka
  • 02.10.2015 07:46 - opublikowanie dokumentu w BIP przez Anna Wernecka
  • 01.10.2015 13:53 - aktualizacja treści dokumentu przez Admin