Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe

2024-05-24 09:03:37Informacja o wyborze ofert, dot. obsługi prawnej IPAW
2024-03-21 14:28:03Zapytanie ofertowe na usługę opracowania dokumentacji aplikacyjnej do projektu FENIKS w naborze FENX.03.01-IP.02-001/24, ogłoszonym w ramach Priorytetu FENX.03 Transport miejski, Działanie FENX.03.01 Transport miejski – CZĘŚĆ TRANSPORTOWA (Tytuł projektu: Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budową centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – Wałbrzych, Czarny Bór Dobromierz, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice.).
2022-12-20 12:25:12Zapytanie ofertowe na świadczenie stałej obsługi prawnej na rzecz Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w 2023 roku
2022-04-29 13:32:00Zapytanie ofertowe na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027
2021-12-21 13:18:14Zapytanie ofertowe na świadczenie stałej obsługi prawnej na rzecz Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w 2022 roku
2021-11-22 09:57:45Zapytanie ofertowe na świadczenie kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i p.poż na rzecz Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w 2022 r.
2021-11-08 09:27:39Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2021-10-21 13:45:52Zapytanie ofertowe na usługę opracowania graficznego oraz wydruku broszury informacyjnej dotyczącej projektów realizowanych w ramach ZIT AW
2021-10-05 14:29:00Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę papieru ksero dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2021-05-13 11:53:01Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo – gastronomicznej w związku z organizacją KS ZIT AW w dniu 25.05.2021 r.
2021-04-02 09:05:24Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą papieru ksero dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2021-02-11 09:42:36Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2020-12-22 12:24:25Zapytanie ofertowe na świadczenie usług związanych z pełnieniem obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w okresie od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
2020-12-08 11:09:58OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PONIŻEJ 750 000 EURO na „świadczenie stałej obsługi prawnej na rzecz Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w 2021 r.”.
2020-11-27 11:01:53Zapytanie ofertowe na świadczenie usług profilaktycznych opieki zdrowotnej w latach 2021-2022 na rzecz osób przyjmowanych do pracy i pracowników Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2020-11-18 10:58:05Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą urządzenia wielofunkcyjnego laserowego kolor A3 oraz drukarki laserowej monochromatycznej A4 dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2020-10-05 09:21:35Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą i serwisem centrali dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej od dnia 28.10.2020 r. do dnia 31.10.2022 r.
2020-09-14 10:59:11Zapytanie ofertowe na świadczenie kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i p.poż na rzecz IPAW w okresie od dnia podpisanie umowy do 31.12.2021 r.
2020-09-03 14:59:18Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę papieru ksero dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2020-06-24 10:25:08Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej