Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Zamówienia publiczne

2016-01-11 14:39:34Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę papieru ksero dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2015-12-14 13:40:01Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2015-12-02 13:29:19Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej w dniu 14.12.2015r.
2015-11-17 11:52:27Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę prenumeraty na rok 2016 czasopisma specjalistycznego dla działu kadr i płac Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń
2015-11-16 15:30:03Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2015-11-12 14:35:31Zapytanie ofertowe na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych
2015-11-05 10:44:31Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę prenumeraty na rok 2016 czasopism specjalistycznych dla działu finansowego Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej z zakresu rachunkowości budżetowej wraz z poradnikiem rachunkowości budżetowej
2015-10-28 12:16:13Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę książek z zakresu rachunkowości budżetowej dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2015-10-26 15:28:04Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż mebli pracowniczych dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2015-10-26 12:03:26Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu sali konferencyjnej oraz zapewnienie usługi cateringowo-gastronomicznej w związku z szkoleniem dla potencjalnych beneficjentów projektów Podziałania 1.5.2.- ZIT AW RPO WD 2014-2020 organizowanym przez IPAW
2015-10-20 13:17:40Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż mebli pracowniczych dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2015-10-08 15:21:52Zapytanie ofertowe na świadczenie usług dotyczących napraw awaryjnych i konserwatorskich oraz pozostawanie w gotowości do świadczenia w.w usług dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2015-10-08 13:40:24Zapytanie ofertowe na usługę opracowania szaty graficznej oraz druku ogłoszenia prasowego w jednym tytule wydawniczym w dniu 6.11.2015 r.
2015-10-05 08:46:15Zapytanie ofertowe na druk oraz dostawę dwóch banerów typu roll up na rzecz Zamawiającego.
2015-09-22 14:19:31Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę tabliczek przydrzwiowych z wymienną informacją, ramek zatrzaskowych, tablicy informacyjnej głównej dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w terminie nie później niż do dnia 10.10.2015 r., w podziale na 2 części.
2015-09-22 09:27:41Zapytanie ofertowe na usługę składu graficznego oraz druku plakatów, ulotek informacyjnych dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej, wraz z dostawą nie później niż do 02.10.2015 r.