Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Zamówienia publiczne

2016-03-14 14:30:39Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej w dniu 6 kwietnia 2016 r.
2016-02-23 11:02:51Zapytanie ofertowe dot. rozbudowy sieci teleinformatycznej oraz sieci elektrycznej w siedzibie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 23a
2016-02-17 14:42:10Zapytanie ofertowe dot. remontu powierzchni biurowych w siedzibie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2016-02-08 11:50:54Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej w dniu 23.02.2016 r.
2016-02-04 15:11:56Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż mebli pracowniczych dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2016-01-26 16:35:46Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń, w podziale na 2 części
2016-01-13 14:59:00Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej w dniach 25-26.01.2016 r.
2016-01-11 14:39:34Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę papieru ksero dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2015-12-14 13:40:01Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2015-12-02 13:29:19Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowo-gastronomicznej w dniu 14.12.2015r.
2015-11-17 11:52:27Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę prenumeraty na rok 2016 czasopisma specjalistycznego dla działu kadr i płac Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń
2015-11-16 15:30:03Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2015-11-12 14:35:31Zapytanie ofertowe na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych
2015-11-05 10:44:31Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę prenumeraty na rok 2016 czasopism specjalistycznych dla działu finansowego Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej z zakresu rachunkowości budżetowej wraz z poradnikiem rachunkowości budżetowej
2015-10-28 12:16:13Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę książek z zakresu rachunkowości budżetowej dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2015-10-26 15:28:04Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż mebli pracowniczych dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2015-10-26 12:03:26Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu sali konferencyjnej oraz zapewnienie usługi cateringowo-gastronomicznej w związku z szkoleniem dla potencjalnych beneficjentów projektów Podziałania 1.5.2.- ZIT AW RPO WD 2014-2020 organizowanym przez IPAW
2015-10-20 13:17:40Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż mebli pracowniczych dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2015-10-08 15:21:52Zapytanie ofertowe na świadczenie usług dotyczących napraw awaryjnych i konserwatorskich oraz pozostawanie w gotowości do świadczenia w.w usług dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2015-10-08 13:40:24Zapytanie ofertowe na usługę opracowania szaty graficznej oraz druku ogłoszenia prasowego w jednym tytule wydawniczym w dniu 6.11.2015 r.